Styrelse

Ordförande
Christina Möller

Vice ordförande
Jan Sterner

Sekreterare
Barbro Henning

Skattmästare
Katarina Wicksell

Ledamot MA
Carl Jan Granqvist

Ledamot GA
Gunilla Englund

Ledamot
Ella Nilsson

Ledamot
Sven Forssell

 

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Sören Lundström
Gunnar Forssell
Lee Nordström

REVISORER

Rutger Leander
Ulf Tidbeck

VALBEREDNING

Sören Lundström, sammankallande
Lars Gustafsson, Cecilia Ribbing

suppleant Annika Magnusson

 

KANSLI

Vännerna
c/o Vinkällaren Grappe
Grevgatan 5
114 53 STOCKHOLM
Tel: 070- 283 33 77
e-post: vannerna@telia.com
Barbro Henning, kansliet har telefontid tisdagar 10.00-12.00.