Styrelse

Ordförande
Christina Möller

Vice ordförande
Jan Sterner

Sekreterare
Barbro Henning

Skattmästare
Barbro Henning

Ledamot MA
Carl Jan Granqvist

Ledamot GA
Gunilla Englund

Ledamot
Ella Nilsson

Ledamot
Ingela Stenson

Suppleant
Fredrik Rumenius

 

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Sören Lundström
Lars Nilsson

REVISORER

Rutger Leander
Ulf Tidbeck

VALBEREDNING

Lars Gustafsson, sammankallande
Cecilia Ribbing, Annika Magnusson

suppleant Gunnela Ståhle

 

KANSLI

Vännerna
c/o Vinkällaren Grappe
Grevgatan 5
114 53 STOCKHOLM
Tel: 070- 283 33 77
e-post: vannerna@telia.com
Barbro Henning, kansliet har telefontid tisdagar 10.00-12.00.