Kalendarium

Torsdag 17 oktober: Måltidens Dag firar 20-årsjubileum

Fredag-söndag 8-10 november: Sthlm Food & Wine 

Måndag den 11  november: Gastronomisk Kalender 2020

Onsdag 20 november: Höstens roliga middag-en vild fest

Torsdag 28 november: Årtes Måltidslitteratur

Under våren:  Ambassadbesök