Kalendarium

ÅRSMÖTE
ONSDAG DEN 26 APRIL

VÅRENS DROTTNINGPRIMÖR DEN VITA SPARRISEN
TORSDAG DEN 11 MAJ

VÅRRESA TILL HÄLSINGLAND
FREDAG DEN 12 – SÖNDAG DEN 14 MAJ